Hitler

Fenomén "Hitler"


Adolf Hitler - přes všechny pomluvy a zaujatá stanoviska, největší postava 20. století. Vegetarián, zapřisáhlý odpůrce alkoholu a tabáku. Chtěl zakázat kouření po vítězné válce. Bylo by k popukání, kdyby se jednoho dne zjistilo a potvrdilo, neboť zatím můžeme mít jen dohady a podezření, že Němci prohráli válku jen proto, aby mohli dál kouřit. Nikdy nepil alkohol. Jemu by ničím nepomohl, jen by mu uškodil. Nepotřeboval pít jako pil Ladislav Klíma, totiž pro navození vyšších pocitů, jakožto propustka do jiné dimenze. Hitler měl normálně vyšší pocity, žil v jiné dimenzi. Neužíval alkohol jako Já, když jdu na rockový koncert, abych vůbec snesl okolo sebe tolik lidí. Hitler byl rád mezi lidmi. Neměl je sice rád indiferentně, tzn. že si vybíral a že dovedl určovat přirozené rozdíly mezi lidmi, ale také mu působilo potěšení vidět, jak on, jakožto nejvyšší prozřetelností vyvolený génius, který se objeví na Zemi jednou za tisíc let, lehce jako pírko dovede jeho olbřímí duch hýbat osudy sprostých podlidí, malých národů a jak snadno se dá zatočit kolem dějin, a dokonce to kolo roztočit tak, že z toho každého rozbolí hlava. Jeho vstup na politickou scénu byl geniální. Zneuznaný malíř se originálním způsobem pomstil lidstvu tak, že proti němu poštval samo sebe. A proč ne, když nerozumějí pravému umění! Světová válka. Jeho válka. Jeho největší tzv. "hřích". A co vlastně tak špatného provedl? Vždyť to byla jen taková klukovina. Že za šest let zemřelo násilně několik málo jánevímkolik milionů lidiček? No a co? Na něco se umřít musí. Mně to nevadí, Já nejsem humanista. Nevěřím, že člověk má větší cenu než nějakej pitomej brojler. A ti jsou vražděni po stamilionech nesčetně let! Ve srovnání s tzv."hospodářskými zvířaty" nikdy žádný holocaust nebyl. Žádný člověk si nezaslouží nějaké ohledy nebo lítost, pokud dopouští hrůzy, jež se dějí dnes a denně za ponurými zdmi tzv."masokombinátů". Průměrný člověk sežere za rok celé prase - a Já mám být zděšen z nějaké malé vyhlazovací válčičky? To milerád přenechám nějakým podpásovým homofilům. Že Slované měli "jít" hned po Židech? No a co? Já jsem ještě na světě nebyl a po ostatních mně je hovno! Nechtějte po mně, abych se cítil a myslel jako oběť. Já nejsem a nebudu žádná oběť! Vyřaďte mě z evidence, nechci si už hrát! - Hitler byl vynikající řečník, druhý Démosthenés. Jaký rozdíl mezi jeho plamennými projevy a dnešními ráčkujícími politiky s jejich dalšími četnými vadami řeči a projevu, s jejich nedostatečnou, chudou a ne dosti pohotovou slovní zásobou. To jejich samé "ehm, hm", různé epizeuxe, slovní vata, odbývání výrazem "bez komentáře", což neznamená v jádru nic jiného než "bez mozku, bez názoru, beze cti", a obsahová náplň projevu vůbec - k zblití. Dnešní politik neumí bez chyby ani přečíst "svůj" projev, který mu napsal někdo jiný, natož aby dokázal hovořit uceleně "z patra" několik hodin jako to dovedl Hitler. A jak poutavě přitom! Jeho Mein Kampf: Přečetl jsem toho hodně, ale lepší kritiku demokracie a parlamentarismu jsem nikde jinde nenašel. Ani mezi významnými teoretiky anarchismu. Nakladatel, který v Čechách vydal před nedávnem Mein Kampf, aby si "namastil" kapsu, byl za tento užitečný čin odsouzen, ale Já bych ho zavřel ne za to, že tuto knihu vypustil mezi svobodomyslné čtenářstvo, ale spíš za to, kolika překlepy se to tam hemží, a jak "rychlokvašně" byl pořízen překlad. Myslím, že Hitlera by to u tak nepořádného národa ani nepřekvapilo. Nejsem žádnej nácek a žít ve fašistickém režimu by se mi určitě nelíbilo, už jsem zažil komunismus, a to je v podstatě totéž, takže díky, nechci, ale pro lidi je totalitní systém zcela přirozený. Nejenom, že si nic jiného ani nezasluhují, ono se jim to i líbí. Mějme na paměti, že dnešní relativně "svobodná" společnost s množstvím tzv."liberálních práv a svobod" je spíše dílem aristokratičtějších a intelektuálnějších skupin obyvatelstva než obyčejných proletářů, pologramotných dělníků, zaostalého plebsu a žen z nižších společenských vrstev. Ženy byly ostatně vždy také Hitlerovými nejvěrnějšími obdivovatelkami. Démos, lid, je vždy puzen k nějakému druhu totality. "Demokracie" je takový malý nevinný podvůdek artističtějších vládních vrstev, "zednářů", chcete-li. - Hitler měl rád zvířata a děti. Byl to jejich "hodný strýček Wolf", jejich "Vlček". Dopisy svým milenkám (bylo jich pár) ostatně také podepisoval ne "Adolf", nýbrž Wolf. To ukazuje, v jakém typu tvorů měl zalíbení: v naivních duších, ve věrných bytostech, v přímých charakterech a neproblematických a nerafinovaných povahách. Takový byl uvnitř jistě i on sám. Ale jako politik velice dobře chápal, že život není nic jiného než boj; že svět je tu jen pro silné a že kdo neporoučí, musí poslouchat, kdo neútočí, musí se bránit. A nesnášel lenost, vychytralost a šlendrián všeho druhu. Líbí se mi, jak často používá slova "tento svět", "bezohledně" a "prozřetelnost". Hitler byl pohanem ze severských ság, zlým démonem ze starogermánských mýtů. Byl to vizionář, který předvídal globalizaci. Dnešní antiglobalisté, naivní anarchisti, nestydatí komunisti a horliví antifašisti by si měli uvědomit jedno: Hitler byl první skutečný antiglobalista! On byl první. Byl to barbar z dob vpádu do Říma. Ničitel i stavitel zároveň. Obojí dělal ve velkém stylu. Revolucionář. Byl vůdcem pravé německé revoluce. Neboť to byla revoluce! Ne jako tzv. "sametová revoluce". Ta nic nezbořila ani nic nezbudovala. Chápal, že národ, který se nerozvíjí, upadá. Jako vše na "tomto světě". Národ, který neexpanduje, zajde na vlastní malost. Proto Drang nach Osten. Převálcovat přitom nějaké Čechy, nějakou špinavou českou pakáž, to je jako zašlápnout mravenečka na cestě v parném letním odpoledni, pískaje si do pochodu veselou písničku. Hitler byl čistotný a pořádkumilovný jako pravý Germán. Kéž bych se byl narodil jako Němec! Že se kdysi celý národ pustil do nerovného boje proti celému světu, proti takové přesile, a nechybělo mnoho a v tomto boji uspěl, to by mělo být zdrojem nevýslovné hrdosti! Němci válku prohráli - a prosperují. Češi válku trpně přečkali zalezlí za pecí - a jejich země je zaostalá. Češi nikdy nebojují. Češi naopak vždy jen zbaběle skládají zbraně. Když sem v srpnu 1968 vtrhli Rusáci, jediné, na co se Češi zmohli, bylo to, že "polepili Prahu hajzlpapírem", jak trefně poznamenal básník Ivan Diviš. Češi vhozenou rukavici zásadně nezvedají. Když po nich hodíte nožem, vyhnou se mu, seberou ho, ale neopětují útok: oni ten nůž ukradnou a utíkají s ním pryč jako s nejcennějším majetkem! Není divu, že Hitler neměl Čechy nijak v lásce. Copak není pravda, že Česká republika je cikánský stát? Známé slovo "Bohemians" značí jak "Češi", tak minimálně od dob Karla Velikého "Cikáni"! Český šlendrián, lemplovství, lajdáctví, všude a ve všem bordel, nepořádnost, nedodělanost, nedisciplinovanost, ochota ohnout hřbet před každým, před kým se to vyplatí, nedostatek hrdosti. V Rakousku a v Bavorsku se tomu říká krátce a výstižně "böhmische Dorf" (česko-cikánská vesnice) - obdoba českého ekvivalentu "turecké hospodářství". Ale hádám, že ani v tom Turecku nepanuje takovej bordel, jako v "Tschechei". Jeďte si pro srovnání z Německa či Rakouska do Čech: Tam projíždíte hezky upravenými malebnými vesničkami; a jen co překročíte české hranice, ocitnete se rázem jako v cikánském táboře! Nejen pro ten všudypřítomný nepořádek, ale také kvůli tomu, že co není na řetězu, to vám v Čechách ukradnou! Germáni mají jasno: na východ od jejich hranic začíná "Asie", území Čechů, Cikánů, zlodějů a všelijaké jiné sebranky. Vůbec se v této souvislosti nedivím neustálým protestům rakouských ekologických aktivistů proti atomové elektrárně Temelín. Musejí mít vskutku oprávněnou hrůzu z toho, co to tam ti Češi zase provádějí! Kdyby si nějací Cikáni v sousedství postavili jaderný reaktor, taky byste asi tonuli v obavách, jak to dopadne. A ještě za to těm Rakušanům bývalý premiér a ožrala Zeman vynadal do idiotů! On a ministr Grégr tu dostavbu museli za každou cenu prosadit, i když i veřejné mínění bylo proti! To je ta arogance mocných. A hloupost. A lži! Prý bude lacinější elektřina a kdesi cosi! Hovno je lacinější! A vůbec: jaderná energetika je vůbec problematický obor. Že chtějí elektrárnu, to vědí. Ale kam potom s nebezpečným toxickým odpadem, to už nevědí. To je jako jít se vysrat a nevzít si s sebou hajzlpapír! Jenže to je už obecnější projev lidské stupidity, to nemá s rozdíly v kulturnosti mezi národy co společného... - Kultura každého národa se pozná také podle stavu záchodků. Tam čisté, automatizované toalety, které čecháčci ani neumějí používat - a tady kolem dálničních odpočívadel špinavé, smradlavé hajzly. To v tom lepším případě. Většinou je kolem odpočívadel nasráno a chudák lesík čpí močovinou. Znáte to: pánové vlevo, dámy vpravo... - Hitler měl zkažené zuby, a nikdy si je nedal spravit. To svědčí o jeho snaze zůstat za každou cenu autentický. I za cenu občasných bolestí a zánětů zubů. Jak by mohl čestně předstoupit před svůj lid, kdyby i v padesáti letech vypadal, že má zachován zdravý původní chrup? To by bylo nepřirozené, to by byl nehorázný podvod! Než bude doba dostatečně objektivně schopna ohodnotit Hitlera - neboť čeho jsme svědky v dnešní době, to jsou jen samé negativní hysterické reakce - jeho říši a jeho válku, na to si budeme muset pár století počkat. Zatím vezměte za vděk tímto mým pokusem. On kladl mimo jiné také důraz na výchovu mládeže pomocí pěstování kultury těla a osobní zdatnosti. Já jsem také toho názoru, že tak, jako se každý den myjeme, stejně tak bychom měli i denně cvičit a posilovat jak svaly, tak i mozek, neboť obojí má tendenci bez pravidelného procvičování atrofovat. A válka, válka. Pořád ta nešťastná válka. Druhá světová válka. Jeho válka. To byl jen pokus o "Velký Úklid", nic víc. Co pořád mají proti válkám? Je to ta nejpřirozenější lidská činnost. Války jsou dokonce potřeba, jako je potřeba, aby existovala nemoc a smrt. Uvědomme si, že v té době byli lidi tak nepříčetní, že mívali deset i víc dětí! To si zasloužilo potrestání! A čím by byl život bez utrpení a bolesti? V mírových dobách je nízký člověk tak znechucen svou vlastní pohodou, svým vlastním štěstím, svým vlastním mírem, že si musí najít nějaké své privátní martyrium, např. drogy. Co je lepší: válka, nebo drogy? Já myslím, že drogy jsou lepší, jakožto jistý nutný eliminační prvek v přírodě. Ve válce sice zahyne víc lidí, ale s těmi špatnými a slabými zahynou i ti silní, což odporuje přírodnímu výběru. Drogy, naproti tomu, jsou čisté: likvidují jen ty slabé a nemocné. Nedivme se současným vládám, jež skrytě podporují obchod s narkotiky. Je to levnější a čistší způsob vedení války, který je navíc i výnosný. - Nejvíc si mne Hitler získal na svou stranu, když ve své jediné monumentální knize popisuje, kterak jakožto chudý dělník se dělil o svůj nuzný chléb s myškami, jež mu pobíhaly po jeho skromném podnájemním pokojíčku. Ale vždyť je to jako téměř dokonalý příběh ze života nějakého sádhua, čili indického svatého muže! Nebýt jeho olbřímího génia, skončil by nejspíš "jen" jako obyčejný jogín. Kam až ho darebné lidstvo dohnalo? Až tam, kam samo již nemá odvahu hledět! Nemá odvahu pohlédnout na sebe do zrcadla! Tak je to! Ale snad Hitlerovi rozumím jen Já na celém světě, neboť skutečného génia pochopí zase jenom génius. Domnívám se, že další geniální postava dějin, tentokráte dějin filosofie, Friedrich Nietzsche, předpověděl ve svém díle příchod Hitlera, když se nejprve provokativně táže: "Kde jsou barbaři dvacátého století?" A o nadčlověku říká: "Mého nadčlověka zvali byste, myslím, ďáblem."

Chápejte, koeficient všech prvků v přírodě je konstantní - a zůstane beze změny, i kdyby to měl být sám Hitler kdo by se po zmizení Matky Terezy ujal chudých židovských sirotků.

*

A ještě dovětek k mému malému Umění války: Kdo zaútočí první, má na své straně moment překvapení, a člověk, jakožto od přírody podlá a zbabělá bytost, má pak silné nutkání utéct. Adolf Hitler, jenž se proslavil svým jemným citem pro oceňování hodnoty člověka, též často říkával, že nejlepší obrana je útok...

*

I taková Eva Braunová, milenka "tyranského diktátora" Adolfa Hitlera, se musela omezovat ve své vlastní vile, pokud šlo o její dva teriéry. Protože bez ustání rušili sousedy svým štěkáním, musela se postavit kolem domu vysoká zeď, aby ten rámus odtlumila! A to byla srdcová dáma nejmocnějšího muže Německa!

Podstata státu je stále stejná. Hitler si pěstoval harém milionů zasloužilých matek, dnes se těm kurvám nadržuje také. Jen místo metálů s hákovými kříži dostávají tučné odbytné v podobě peněz. Takže jsou na tom dokonce lépe.

Stačí zpochybnit nějakou trivialitu, jako třeba, že holocaust nikdy nebyl, a už se na vás vrhnou, už vás vezou do lochu, málem vás ukamenují pro toto pouhé vyslovení nesouhlasu, pro pár bezvýznamných slov, pro hloupé gesto vzpřímené paže propadají v hysterický záchvat! Případ britského historika Davida Irvinga je více než výmluvný: Ještě před třemi lety platil za uznávaného historika, jehož knihy se velmi dobře prodávaly, recenze na ně plnily stránky novin, v knihkupectvích byly běžně k vidění a k dostání... - a najednou je v nemilosti, protože někde něco nepříjemného začal tvrdit a v Rakousku teď za to sedí v kriminále. Britský občan si vyjede na kontinent a tady ho za slůvko zavřou! Rázem je z něj vyvrhel a diletant, napojený na neonacistické hnutí, málem skinhead! No to už opravdu připomíná 50. léta! Měl snad Hitler skutečně pravdu v tom, kdo tahá za nitky světových událostí? Skoro to tak vypadá.

Myslím, že by měl přijít nějaký druhý Hitler, který by s touto drzou cháskou řádně zatočil! Nový Hitler, který opět otevřeně prohlásí: "Musíme dělat věci, které nelze posuzovat měřítky měšťácké choulostivosti..."

Hitler prý zlikvidoval šest milionů Židů, ale Lenin se Stalinem povraždili dohromady asi 70 milionů vlastních lidí!

Stále jen mají v dršťkách nevymáchaných zločiny třetí říše, ale ostatní je nezajímá. Nebo je to tím, že Hitler a spol. si dovolili sáhnout na "miláčky všech" - na Židy? Takže máme dát za pravdu antisionistům?

Když se zfilmuje něco o Hitlerovi, tak je to - nenapadá mě lepší výraz - debilita na entou, která nemá se skutečností absolutně nic společného a všechno se tam schválně převrací v opak, pro pobavení vládnoucí chátry, nikoliv pro poučení. Ve filmu například Hitler týrá psy, ačkoli ve skutečnosti měl psy často raději než určité lidi; počíná si v rozporu se známými fakty zbaběle, hloupě, nevzdělaně a nekultivovaně, dokonce úchylně a sexuálně perverzně; není schopen žádného lidského citu ani lásky; ženy a děti se mu vyhýbají, třebaže ho ve skutečnosti měly rády, pak je posílá na smrt a podobně; kam přijde, tam pokazí svými náladami, svým křikem a svým otravným fanatismem každou zábavu atd. atd. No, samé výmysly. Hlavně na něm za každou cenu nevidět nic dobrého, aby se neřeklo, že jsme (a byli jsme!) na jeho straně, že? Že stejní lidé, kteří se k němu modlili, nenechají na něm nyní nitku suchou. Jako kdyby se mu nikdy nepodařilo získat ve volbách přes 11 milionů hlasů! Co by za to dali naši dnešní jaloví politici, kteří jsou všichni oproti Hitlerovi takhle maličcí, kdyby mohli disponovat voličskou základnou, početnou jako celá Česká republika! Hitler byl možná diktátor, prahnoucí po moci, ale alespoň měl nějakou vizi, věděl co chce a jak toho dosáhnout a tvrdě a upřímně za tou svou vizí šel, kdežto dnešní politici, kteří by také byli rádi alespoň malými diktátoříčky, žádnou vizi nemají a jde jim jenom o moc či ještě lépe o snadné a nezaslouženě privilegované živobytí, protože poctivě se živit nehodlají. Dokud Hitler vítězil, byl kdekomu dobrý, ale jak začal prohrávat, nenáviděli ho. Jó, jó, tak už to holt chodí na tom světě, kde vládne jen nevděk a zrada. Už Napoleon si trpce postěžoval, že nemá přátel, jen jeho úspěch je má. A proti Napoleonovi se nakonec také spikla mohutná koalice evropských mocností...

Chtějí tito Prométheovi, Spartakovi a Ježíšovi následovníci, ty všelijaké blbé pradleny Charpentierové, ti různí kočí opilí, ti šupáci netalentovaní a závistiví, tento vpravdě rudý, zdegenerovaný, humanistický mor, podkopat samy základy evropské civilizace? Skoro to tak vypadá. To si ostatně uvědomoval i Adolf Hitler. Proto z něho udělali ďábla, největšího zločince a masového vraha všech dob, ačkoli to vůbec není pravda; na tom trvám a neodvolám!

Nacismus, Hitlera a druhou světovou válku obestírá doposud taková posvátná hrůza, že vyřkne-li kdokoliv jakoukoliv pitomost, lež, pomluvu, nesmysl či nepřesnost k tomuto ostře sledovanému a stále ještě třaskavému tématu, všechno dojde sluchu, neodváží se nikdo odporovat ani polemizovat.

Hitler údajně cvičil každé ráno před otevřeným oknem s pružinovým siličem svalů proto, aby při přehlídkách vydržel držet pravičku vzpřímeně. A podobné nesmysly: Všechno prý bylo špatné, nemoderní, zpátečnické, zločinné, krvavé, zvrácené a megalomanské, jako kdyby to dnes bylo jiné a lepší.

Aspoň kdyby se našel politik, který by měl nějakou koncepci, nějakou vizi - a nekompromisně ji prosazoval. Bohužel, posledním takovým bezpodmínečným vizionářem byl Adolf Hitler, nehledě na to, čím tak neblaze proslul a jak jeho boj, sein Kampf, dopadl. Židy z Evropy sice téměř vymýtil, ale jejich nesmrtelné dědictví se nesmazatelně vrylo do tváře země a žije dál. Být tak ocelově tvrdý a nesmlouvavý a neústupný jako Hitler a ještě k tomu si umět získat na svou stranu zfanatizované davy, to se nepovede jen tak někomu. To je prostě fascinující. Nyní z něho ovšem udělali největšího zločince všech dob. Což jednak není vůbec pravda, historie zná mnoho daleko horších hrdlořezů, a i kdyby to byla pravda: co na tom? Lidi je potřeba zabíjet; čím víc, tím líp!

Průměrný řezník je horší než deset Hitlerů dohromady. A různě pruhované, skvrnité, hřívnaté a žíhané šelmy jsou přece také vrcholně nebezpečné - a přece nás fascinují a sytí svou silou a krásou! Jen zpozdilec by se odvažoval tvrdit, že dravcům nenáleží důležité místo v přírodě.

Hlavně proti nepravostem povstal Hitler - a jak dopadl! Poštval tím proti sobě celý svět! Někdy začínám až skoro litovat, že německý národ svůj osudový dějinný zápas prohrál. Těžko ostatně říct, zda by se tím něco změnilo, ať k lepšímu, nebo k horšímu; Já bych si tipnul, že by se nestalo vůbec nic; že by to stejně dopadlo špatně, dříve či později určitě; nakonec by vývoj stejně došel tam, kde jsme teď; lidi jsou totiž lidi, i když se nakrásně považují za rádoby árijské nadlidi - tím hůř.

Nejsem dalek toho, abych uvěřil Hitlerovým blábolům z jeho politické závěti, kde se mluví o spiknutí světového židovstva, tohoto traviče národů.

Lživá propaganda vítězné protihitlerovské koalice už natolik pozměnila tvářnost dějinných událostí, že z dnešního notně zkřiveného pohledu se tato válka jeví málem jen jako nějaké nepříčetné řádění jednoho jediného uřvaného psychopata s patkou a směšným knírkem, jemuž musí být stůj co stůj zabráněno, aby se vybíjel na slabších.

*

Co dělali pánbíčkáři za Hitlera? To, co jiní. Zdvíhali paže a hajlovali. Radovali se, že konečně někdo udělá pořádek a zatočí s těmi proradnými Židy.

A kdo volil Hitlera? Či byly ty volby zfalšovány? Nebo ti voliči nevěděli, koho volí? Ne, věděli to moc dobře, chtěli to!

Bible, korán, talmud a vůbec všechny náboženské knihy jsou srovnatelné s Hitlerovým Mein Kampf.

Pánbíčkáři říkají, abychom milovali nepřátele a odpouštěli jim. Moc by mě zajímalo, jak by např. chtěli porazit nacistická vojska. Těžko, opravdu těžko si lze představit nacistu, který pln radosti nad tím, že ho někdo miluje, zruší gestapo a založí místo toho armádu spásy. "Tak lepší výchovou", namítnou. Ale Hitler byl vychován podle vzoru, nad nímž každý rodič nadšeně poposedne: úcta k rodičům, k autoritám, k pořádku a poslušnosti.

Všechny velké osobnosti světové politiky, jako Caesar, Kristus, Napoleon, Hitler, Stalin nebo Gorbačov, jsou jen vůdčí volové na čele stáda.

*

Když slzel Hitler při poslechu Wagnerovy hudby, bylo to (a je to) považováno za další "důkaz" jeho vyšinuté mysli a nenormální osobnosti. Takže o mně by si všichni humanisté zřejmě mysleli totéž.

Hitlerův kult teď dokonale nahradilo uctívání popových Superstars, které zpívají falešně.

Centralizovaná správa Velkoněmecké říše se nám teď vrací jako bumerang v podobě superstátu EU! Hitlerovo Německo byl víceméně socialistický stát. Dnes má skoro celá Evropa své národní socialistické vlády, i dnes po krachu komunistického východoevropského impéria!

Na všechno mají nějakou výmluvu. Nastolí se nacismus nebo komunismus a opět jsou všichni neviňátka: "My jsme to mysleli dobře. My jen plnili rozkazy. My ne, to oni, to On, Hitler, ten ďábel, my nic!"

Vyhlazování odpůrců lidstva, skutečných nebo fiktivních, je stejně staré jako lidstvo samo. To není Hitlerův vynález. Před Hitlerem bylo lidstvem vyhlazeno nepočítaně živočišných a rostlinných druhů, a stále dosud toto "bohulibé úsilí" nepohaslo ani v nejmenším!

Hitler se svou vyhlazovací válkou je považován za největšího zločince všech dob, ale i on "to myslel s lidstvem v podstatě dobře"! A i on byl pouhý člověk, stejný jako ostatní lidé. Ještě i on byl pouhý humanista! Nesmlouvavý a tvrdý, leč humanista každým coulem!

*

Mezi neprávem opomíjené velikány dějin, kteří byli vegetariány, patří bezesporu i Adolf Hitler (viz výpisky z jeho knihy Mein Kampf). Většinou mírumilovní a humanističtí vegetariáni tzv. "válečného zločince" Adolfa Hitlera ovšem odmítají (nebo snad pouze "zapomínají") mezi sebe řadit, byť určitý způsob nenávisti, ať k nepřátelským národům, nebo k celému lidstvu, je rozhodně mnohem důslednější a implicitnější postoj než humanismus ve spojení s láskou ke zvířatům.


Πολίτεια, tedy "Ústava" či "Stát" nebo "Obec" mi v něčem připomíná Hitlerův Mein Kampf; tam se také rozvíjí představy o podobě nového ideálního státu, jenž je přirovnáván k lidskému organismu a měl by být také tak spravován a léčen. Obec, podle Platónových představ, by vůbec byla docela slušná nacistická totalita! Mám takové tušení, že Hitler Ústavu četl a mnoho věcí z ní použil do Mein Kampfu: cenzura umění, pěstování músiky a gymnastiky, přísná eugenická opatření, utracování méněcenných dětí, euthanasie nevyléčitelných jedinců, vláda aristokratické elity (čti NSDAP!), silná, vypěstovaná, vysoce uvědomělá třída vojensky vycvičených strážců (čti SS!), nerozšiřování obce (říše) nad její možnosti a její celistvost a podobně.

Nacistickou terminologií řečeno, "mezinárodní Žid" zvítězil a ovládl celý svět. Naplňují se již dnes prorocká Hitlerova slova, že to bude znamenat konec světa a zánik civilizace - konec dějin.

Sám nacismus byl jistě špatný, ale byla to poslední hráz proti absolutní bolševizaci světa, a tím i proti nenapravitelnému zdegenerování lidstva a života vůbec. A Hitler to správně předvídal. Velký muž.

Spíš by měl přijít nový Hitler, než nový Kristus.

*

Hitler chtěl zakázat kouření po vítězné válce, tihle už to zakázali teď. Třeba mají pocit, že vyhráli. Možná to tak je. Ale ten Hitler by mi byl milejší.

Plastický obraz starého Řecka v mé hlavě tak dostává zřetelnější kontury. Už to skoro vidím. To musela být doba! Trochu mi to připomíná Hitlerův Mein Kampf. Vždyť také Hitler chtěl oživit ducha antiky v nacistickém Německu, nezřídka i s pomocí stejných metod. Vzpomeňme jen namátkou renesanci klasických forem v nacistickém umění, noční pochodňové průvody za zvuků fléten (za "třetí říše" vylepšené o pochodový rytmus vojenských bubnů) či důraz na výchovu mládeže k zmužilosti, odolnosti a fyzické zdatnosti - též jako předpoklad pro vypěstování tvrdého národa, jenž by si v případné válce dokázal uhájit svou národní svobodu (to všechno je převzaté z antiky). To také musela být doba! Ale s tím je provždy konec. Nic a nikdo již nevzkřísí dávno mrtvého ducha té nádherné antiky. A kdyby se o to zase někdo pokoušel, opět nějaký velký muž a velký státník jako byl Hitler nebo Solón nebo Sparťan Lýkúrgos, nikdo by to nechtěl a všichni by kvičeli jako čuňata na jatkách: "Diktátor! Nelida! Ďábel! Masový vrah!"

Degenerace lidstva již dosáhla nezvratných dálav. Když se podívám na současné zparchantělé, zpohodlnělé, zženštělé, ztučnělé a zchoulostivělé lidi, zabývající se již jen samými perverzitami, začínám chápat Vůdcova podivná slova z jeho závěti, v níž přeje německému národu každých dvacet let válku. Hitler byl poslední velký politik, který chtěl toto vše nezvratitelné zvrátit a vrátit svět znovu do správných kolejí. A jak "neslavně" dopadl! "Neslavně" pro ně - nikoliv pro mne! Kdyby byl zvítězil, byl by zaživa oslavován jako bůh, jako spasitel lidstva.

Sdílím Hitlerův postoj k tehdejšímu Československu a k parlamentní demokracii... - myslím, že bych ani neprotestoval, ani nejásal; nejspíš by mi to bylo jedno: vláda jako vláda - všechny jsou stejné.

*

Hitler plánoval Muzeum židovské kultury, které mělo být umístěno v Praze - muzeum zaniklého národa.

*

Pessimum askety je Kalvín a Hitler. Sádhu a mnich jsou asketi bez moci, jakože asketi nadaní mocí jsou bič lidí. Asketa plus moc rovná se genocida. Společný jmenovatel? Snad propast po nenaplněném sexu, ablace citové sféry, která se tak často u megalomanických napravovatelů světa projevuje příkladným osobním životem, abstinencí, vegetariánstvím. Hitler byl nadto anankast obsedant, myl se dvacetkrát denně, jednou řekl: kouření? po čas války to musím svému lidu trpět, ale po vítězné válce to zakážu!

Dovedu si dobře představit, že bude spasen Hitler, ale já že budu zatracen.
Josef Jedlička, kafeterie

Martin je typ konfliktní, rád by tzv. Československou republiku a její zřízení polil benzínem a zapálil. Na zpáteční cestě mu pohraničníci zabavili Obelst a knihu o Adolfu Hitlerovi. Zabavili tedy materiály o Adolfu Hitlerovi a Ivanu Divišovi.

To jsou ty bajonety, zapíchnuté nám všem do zad - a běž! Jsou to ideje Hitlerovy a Stalinovy.